கலவர பூமியானது ஆர்.கே.நகர் - 2 பேர் மண்டை உடைப்பு

கலவர பூமியானது ஆர்.கே.நகர் - 2 பேர் மண்டை உடைப்பு from youtube by FLASH NEWS
கலவர பூமியானது ஆர்.கே.நகர் - 2 பேர் மண்டை உடைப்பு
ஆர்.கே.நகரில் தேர்தலில் பிரச்சாரத்தின் போது ஓபிஎஸ் அணியும், டிடிவி தினகரன் அணியும் மோதி கொண்டதில் அத்தொகுதி கலவர பூமியாக மாறியுள்ளது.